News will be here

Co w 2023 roku zmieniło się w Kodeksie pracy?

Kodeks pracy jako zbiór przepisów regulujących prawa oraz obowiązki pracowników i pracodawcy, zmienia się dość dynamicznie. Za poszczególnymi modyfikacjami trudno jest nadążyć — tym bardziej że Kodeks pracy składa się z aż 15 różnych działów. Co się zmieniło w 2023 roku?

Nowości w zakresie umów o pracę i nie tylko

Jedną ze zmian w Kodeksie pracy w 2023 roku są nowe uprawnienia dla pracowników. Mowa tutaj o prawie do równoległego zatrudnienia — pracodawca nie może już zabronić pracownikowi pracy w innej firmie. Co więcej, mowa tutaj zarówno o umowie o dzieło i zlecenie, jak i umowie o pracę. Oczywiście jest od tej regulacji wyjątek. 

Zakaz równoległego zatrudniania obowiązuje, o ile pracownik podpisze umowę o zakazie konkurencji. Może się tak również zdarzyć, jeśli przepisy związane z zatrudnieniem pracownika zakazują wykonywania pracy, która mogłaby naruszać obowiązki służbowe. 

Kolejną nowością jest zmiana formy zatrudnienia tj. jeśli pracownik nie jest zatrudniony na okres próbny, to raz na pół roku może wystąpić ze specjalnym wnioskiem o zmianę warunków zatrudnienia. Mowa tutaj o zmianie rodzaju umowy np. umowy na czas określony na czas nieokreślony. 

W Kodeksie pracy dodano również modyfikację związaną z prawem do szkolenia. Obecnie pracodawca jest zobligowany do przeprowadzenia szkolenia, jeśli jest ono potrzebne pracownikowi. Pracodawca organizuje takie szkolenie na własny koszt — jeśli jest ono zaplanowane po godzinach pracy, to, tak czy inaczej, wlicza się ono do czasu pracy. 

Kolejną modyfikacją są dodatkowe przerwy pracy i większa ochrona pracowników przed zwolnieniem. Przykładowo, rozwiązania umowy o pracę nie można uzasadnić równoległym zatrudnieniem w innym zakładzie pracy, skorzystaniem z prawa zwrotu kosztów szkolenia, wystąpieniem z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy itd. Pracodawca musi wówczas udowodnić, że przy rozwiązywaniu umowy kierował się innym powodem niż te wymienione.

Więcej na temat zmian w kodeksie pracy w 2023 roku znajdziesz na: https://antal.pl/wiedza/kodeks-pracy/dzial-i-przepisy-ogolne

Co jeszcze się zmieniło?

W umowach o pracę należy rozwinąć informacje o siedzibie pracodawcy lub adresie jego zamieszkania (w przypadku osób fizycznych). Przy umowach na okres próbny należy dokładnie określić: czas jej trwania lub dzień zakończenia wraz z możliwością przedłużenia o czas urlopu, lub innej usprawiedliwionej nieobecności, a także okres trwania takiej umowy. Pracodawca musi też w ciągu 30 dni od zatrudnienia poinformować pracownika o instytucji zabezpieczenia społecznego, gdzie wpływają składki na ubezpieczenie społeczne.  

Ponadto zmiany dotyczą pracy zdalnej, badania trzeźwości pracowników, urlopu opiekuńczego, zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej (choroby, wypadku), elastycznego rozkładu pracy (w przypadku pracowników wychowujących dziecko do ukończenia 8. roku życia), urlopu rodzicielskiego i urlopu ojcowskiego. Ten ostatni został skrócony z 24 miesięcy do 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Ojcowie mają też prawo do urlopu w wymiarze 2 tygodni z okazji narodzin dziecka. 

Podaj dalej w mediach społecznościowych!

Media społecznościowe

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) strona internetowa fsd24.pl informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych