News will be here

Tego wykonawcy najbardziej się boją na rynku zamówień publicznych

Początki nowoczesnego rynku zamówień publicznych w Polsce zbiegają się w czasie z zainicjowaniem przemian ustrojowych. Dziś, trzydzieści lat od tych wydarzeń, przetarg jako instrument wyboru wykonawcy, jest jedną z kluczowych instytucji zapewniających ciągłości zleceń dla przedsiębiorców.

Mimo pełnej elektronizacji oraz stabilnego strumienia postępowań, nadal wiele firm boi się składać oferty. Oto osiem argumentów, jakie najczęściej padają z ich słów.

Przetargi publiczne BIP - zatrzymanie wadium

Zatrzymanie wadium jest koronnym argumentem przeciwników startowania w przetargu. Zabezpieczenie oferty wpłacane przed składaniem dokumentów i utrzymywanie nieprzerwanie przez cały okres wyboru najkorzystniejszej propozycji, jest co do zasady zwracane wykonawcom. O ewentualnej utracie mówimy tylko w określonych przypadkach, szczegółowo opisanych w ustawie prawo zamówień publicznych. Należą do nich między innymi:

  • Brak udzielenia odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, jeśli spowoduje on niemożność wybrania oferty jako najkorzystniejszej.

  • Uchylanie się od podpisania umowy przez wybranego wykonawcę.

Jak więc widać, sytuacje są bardzo specyficzne i trzeba naprawdę niewiele zaangażowania, aby ich uniknąć. Zatrzymanie wadium jest ostatecznością, która zdarza się rzadko. Warto też pamiętać, że statystycznie co drugi przetarg nie wymaga wniesienia zabezpieczenia wadialnego.

Przetargi publiczne BIP – niskie ceny

„W zamówieniach publicznych ceny są za niskie, a konkurencja za duża” – ten argument słyszymy bardzo często. Nijak ma się on do prawdy. Wiele postępowań jest unieważnianych, bo nie wpływa na nie żadna oferta. O tym, za ile zamówienie ma zostać wykonane, składający propozycję decyduje sam. Oczywiście nie zawsze wygra z wygórowaną marżą, ale prędzej czy później i do niego los się uśmiechnie. Wystarczy dokładnie prześledzić wyniki przetargów, które jasno pokazują, że bardzo często wygrywają wykonawcy z teoretycznie wysokimi cenami.

Przetargi publiczne BIP – strata czasu

Czas to pieniądz. Im rozsądniej nim zarządzamy, tym wyniki firmy będą lepsze. W kontekście czasu warto zadać sobie pytanie, która z metod pozyskiwania klientów jest najefektywniejsza? Czy szybciej i taniej będzie wysłać w Polskę grupę sprzedażową i podpisać 200 umów, czy może lepiej poświęcić kilka godzin na przygotowanie oferty i pozyskać ten sam przedmiot zamówienia z przetargu? Odpowiedź jest jednoznaczna. Warto pamiętać, że obecnie przygotowanie propozycji w postępowaniu publicznym sprowadza się zazwyczaj do wypełnienia formularza oferty i przygotowania niezbędnych oświadczeń. Nawet jeśli sukces odniesiemy dopiero w 10 postępowaniu i tak stracimy na tym miej czasu, niż na próbach znalezienia klientów indywidualnych.

Przetargi publiczne BIP – narzucony wzór umowy

Prawdą jest, że w zamówieniach publicznych to zamawiający przygotowuje umowę łączącą go z wybranym wykonawcą. Zazwyczaj jest to standardowe porozumienie, stawiające obie strony umowy na równi. Czasami jednak można mieć wątpliwości co do jasności pewnych zapisów. Ich treść może podlegać negocjacjom na etapie poprzedzającym złożenie oferty. Nie zawsze jednak zamawiający jest skory do przychylenia się prośbom wykonawcy. Co w tej sytuacji można zrobić? Pierwszym pomysłem jest wycofanie się z pomysłu składania propozycji. Czasami nie warto wchodzić tam, gdzie nas nie chcą. Istnieje też inne wyjście. Warto pamiętać, że każda umowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli któreś zapisy uważamy za krzywdzące, w przypadku problemów możemy skierować pozew do sądu.

Przetargi publiczne BIP – wysokie kary przy przekroczeniu terminu wykonania

W umowie o realizację zamówienia publicznego, jak w każdej innej, zapisuje się informacje dotyczące kar umownych. Najczęściej są one aktywowane, gdy wykonawca przekracza termin realizacji zamówienia. Co jednak jeśli to opóźnienie wynika z obiektywnych przyczyn, np. przerwanego łańcucha dostaw przez sytuację międzynarodową? W tej sytuacji zamawiający ma obowiązek pozytywnego rozpatrzenia wniosku o aneksowanie terminu wykonania. Ważne jest, aby wykonawca dobrze go uargumentował i dysponował odpowiednimi dowodami potwierdzającymi jego stanowisko. Kary umowne naliczane są wyłącznie w przypadku ewidentnych zaniedbań ze strony wykonawcy.

Wyniki przetargów – inflacja wpływająca na potencjalne zyski

Wysoka inflacja w Polsce zmniejsza rentowność biznesu. Takie ryzyko widzi wielu przedsiębiorców unikających rynku zamówień publicznych. Czy mają rację? Niekoniecznie. Oczywiście, gdy oferta składana jest z wykorzystaniem cen ryczałtowych, może zdarzyć się sytuacja, że wynagrodzenie atrakcyjne dzisiaj, za pół roku nie starczy nam na zakup materiałów. Nie oznacza to jednak, że wykonawca nie ma wyjścia z tej sytuacji. Ustawa prawo zamówień publicznych przewiduje klauzule waloryzacyjne, dzięki którym wynagrodzenie może zostać podniesione w trakcie realizacji umowy. Podobnie jak to ma miejsce z wnioskiem o zmianę terminu wykonania, także w tym wypadku wszelkie korekty muszą być dobrze umotywowane i potwierdzone danymi.

Wyniki przetargów – zamówienia są ustawione

Wszelkie dyskusje na temat ustawionych zamówień publicznych zostały ucięte na początku 2021 roku. Wtedy to w życie weszły zapisy nowej ustawy prawo zamówień publicznych, które wprowadziły całkowitą elektronizację w prowadzonych postępowaniach. Wszystkie czynności podejmowane przez zamawiających są obecnie monitorowane i kontrolowane przez niezależne platformy przetargowe. Jakiekolwiek oszustwa nie wchodzą w grę.

Wyniki przetargów – nie ma zamówień w mojej okolicy

Jeśli nie widzisz przetargu w Twojej okolicy, prawdopodobnie źle szukasz. Każda jednostka publiczna musi dokonywać zakupu usług i produktów z wykorzystaniem zamówień publicznych. Wyrazem tego zobowiązania jest wszczynanie postepowań. Prędzej czy później pojawi się także potrzeba wykonania zadania z Twojej branży. Żeby być na bieżąco z aktualnie prowadzonymi działaniami przetargowymi, warto skorzystać z wyszukiwarki. Oferuje ona darmowy okres próbny i szereg użyteczności, które pozwolą na rozwój firmy.

Podaj dalej w mediach społecznościowych!

Media społecznościowe

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) strona internetowa fsd24.pl informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych