News will be here

GAZ-SYSTEM zakończył budowę gazociągu Baltic Pipe

GAZ-SYSTEM zakończył budowę Baltic Pipe - najważniejszego projektu energetycznego realizowanego w ramach rządowej strategii dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski.

Zarówno część podmorska gazociągu, jak i obiekty lądowe są gotowe do uruchomienia przesyłu gazu. 27 września br. na tłoczni gazu w Goleniowie odbyła się uroczystość uruchomienia gazociągu z udziałem Prezydenta RP oraz przedstawicieli rządów Polski, Danii i Norwegii. 

Celem Baltic Pipe jest dywersyfikacja źródeł dostaw gazu do Polski i Danii oraz innych państw regionu Morza Bałtyckiego i Europy Środkowo-Wschodniej. Inwestycja zapewni Polsce bezpośredni dostęp do złóż gazu zlokalizowanych na Szelfie Norweskim. Nowe połączenie międzysystemowe pomiędzy Polską a Danią wpłynie istotnie na zwiększenie stabilności, bezpieczeństwa i konkurencyjności rynku gazu w tej części Europy.

Na uroczystości otwarcia na tłoczni w Goleniowie byli obecni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz przedstawiciele Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Rządu Królestwa Danii i Rządu Królestwa Norwegii.

- Przez ostatnie lata przygotowywaliśmy się do uniezależnienia od niewiarygodnego partnera, jakim jest Federacja Rosyjska. Dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego sprawia, że Polska jest dziś energetycznie bezpieczna, a połączenie Baltic Pipe jest symbolem polskiej suwerenności energetycznej. Nasza sytuacja w tych niepewnych czasach jest stabilna. W wyniku agresji Rosji na Ukrainę, krajowy, ale także europejski sektor energetyczny znajduje się obecnie w przełomowym momencie. Dzięki swojemu położeniu geograficznemu oraz strategicznym inwestycjom, Polska ma szansę odegrać kluczową rolę również w zapewnieniu regionalnego bezpieczeństwa- powiedziała Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska.

- Otwarcie Baltic Pipe – nowego korytarza dostaw gazu ziemnego z Szelfu Norweskiego do Polski, zapisze się na kartach historii jako symbol zerwania wieloletniej zależności energetycznej naszego kraju od Rosji. Wybuch wojny na Ukrainie tylko potwierdził słuszność decyzji polskiego Rządu oraz działań mojego poprzednika – Ministra Piotra Naimskiego, aby z wyprzedzeniem przygotować się na niebezpieczeństwo całkowitego odcięcia dostaw gazu z Rosji do Polski i Europy. Dzięki budowie Baltic Pipe oraz  interkonektorów ze Słowacją i Litwą, a także rozbudowie Terminalu LNG w Świnoujściu czujemy się dzisiaj bezpieczni pod kątem możliwości pokrycia zapotrzebowania na gaz w zimie – podkreślił Mateusz Berger, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

 

- Pierwszy w historii polskiego gazownictwa gazociąg podmorski Baltic Pipe jest fundamentem strategii polskiego rządu, zapewniającej Polsce bezpieczeństwo energetyczne. GAZ-SYSTEM przez ostatnie 6 lat zrealizował program inwestycyjny, którego owocem są trzy nowe połączenia międzysystemowe z Danią, Słowacją i Litwą, rozbudowany terminal LNG, zwiększone moce przesyłowe sieci krajowej uzyskane dzięki nowym gazociągom i tłoczniom. Jestem dumny, że mogłem osobiście nadzorować te projekty -  powiedział Tomasz Stępień, Prezes GAZ-SYSTEM.

 

To wielka przyjemność dla całego Energinet,  że możemy wspólnie z naszymi dobrymi kolegami z Gassco i GAZ-SYSTEM świętować rozpoczęcie przesyłu gazu z Norwegii przez Danię do polskich odbiorców. Baltic Pipe to nasze wielkie, wspólne osiągnięcie. To był niezwykle skomplikowany projekt budowlany, a udało się go ukończyć  tylko dlatego, że wszystkie osoby zaangażowane włożyły ogromny wysiłek we wspólną pracę zmierzającą do osiągnięcia wspólnego celu. To pokazuje, jak wiele jesteśmy w stanie osiągnąć w Europie współpracując ponad granicami -  powiedział Thomas Egebo, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Energinet.

Oddanie do użytkowania dwukierunkowego połączenia międzysystemowego pomiędzy Polską i Danią otwiera nowy szlak dostaw do Polski gazu ziemnego, który wydobywany na Morzu Norweskim i transportowany przez teren Danii i obszar Morza Bałtyckiego trafi na polskie wybrzeże w województwie zachodniopomorskim. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez operatorów sieci przesyłowej: polski GAZ-SYSTEM i duński Energinet. Realizowana przez GAZ-SYSTEM inwestycja polegała na wybudowaniu 275 km gazociągu podmorskiego od miejscowości Faxe w Danii do miejscowości Pogorzelica w Polsce oraz 231 km gazociągów krajowych na trasach Goleniów – Lwówek i Niechorze – Płoty. W ramach projektu zostały także rozbudowane tłocznie gazu w Goleniowie i Odolanowie oraz wybudowana od podstaw tłocznia Gustorzyn. Połączenie w miejscowości Lwówek gazociągu z Baltic Pipe z Korytarzem Północ-Południe umożliwi dostarczanie sprowadzanego z Szelfu Norweskiego gazu ziemnego do odbiorców w zachodniej i południowej Polsce, a dzięki tłoczni w Gustorzynie zostanie on rozprowadzony w centralnej i wschodniej części kraju.

Inwestycja Baltic Pipe została uznana przez Komisję Europejską za „Projekt o znacze­niu wspólnotowym” (PCI) i posiada ten status nieprzerwanie od 2013 roku. Projekt otrzymał wsparcie finansowe Unii Europejskiej w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Łączna wysokość przyznanego dotychczas dofinansowania wynosi 266,8 mln EUR. Kwota ta została przeznaczona m.in. na realizację prac projektowych, uzyskanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych oraz na realizację prac budowlano-montażowych.

Więcej informacji o projekcie Baltic Pipe można znaleźć na stronie internetowej www.baltic-pipe.pl oraz na https://twitter.com/BalticPipe_PL.

 

Podaj dalej w mediach społecznościowych!


Media Społecznościowe - "Czym żyjemy...."

Media społecznościowe

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) strona internetowa fsd24.pl informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych