News will be here

Do samorządów z powiatu strzelecko-drezdeneckiego trafią pieniądze! Nawadnianie boiska w Osieku i trybuny w Górecku... | ZOBACZ

Dzięki tym dotacjom poprawi się stan boisk nawet w najmniejszych miejscowościach. A kibice będą mogli zobaczyć mecze swoich drużyn w lepszych warunkach. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podjęli radni Sejmiku podczas sesji w poniedziałek 13 marca 2023 r.Nabór wniosków trwał od 25 stycznia do 17 lutego. Celem udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin było stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rekreacji i sportu w regionie lubuskim. Chodzi o realizację inwestycji polegających na budowie trybun oraz budowie lub przebudowie systemów nawadniających ogólnodostępnych boisk piłkarskich, wykorzystywanych do rozgrywek piłkarskich oraz szkolenia dzieci i młodzieży.

Ale w tym projekcie nie chodzi tylko o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej, lecz również o działania w celu ochrony jakości i ilości zasobów wody (system nawadniania boisk pozwoli na oszczędne gospodarowanie wodą). Pula środków przeznaczona na konkurs wynosiła 500 tys. zł. Pomoc finansowa z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację inwestycji wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych zadania. Maksymalna kwota dotacji dla zadania polegającego na budowie trybun wynosi 20 tys. zł. Maksymalna kwota dotacji dla zadania w ramach nawadniania boisk wynosi 30 tys. zł.

Samorządy z powiatu strzelecko-drezdeneckiego, które otrzymały wsparcie:

Gmina Dobiegniew Budowa systemu automatycznego nawadniania płyty boiska w miejscowości Osiek wraz z budową studni głębinowej - 30 000,00

Gmina Zwierzyn Budowa trybun mająca na celu poprawę infrastruktury boiska piłkarskiego w Górecku gm. Zwierzyn - 10 000,0

źródło: lubuskie.pl, red

 

ZOSTAW NAM LIKE!

 

Podaj dalej w mediach społecznościowych!

Media społecznościowe

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) strona internetowa fsd24.pl informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych