News will be here

Nowy samochód dla Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Kraj. - to SLBus | FOTO

źródło: KP PSP Strzelce Kraj.

Strażacy z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich mają nowy samochód. To samochód operacyjny typu SLBus.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich zrealizowała zadanie pod nazwą: „Zakup samochodu operacyjnego SLBus dla Komendy Powiatowej PSP Strzelce Krajeńskie z wyposażeniem". Głównym celem zadania było doposażenie sprzętowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich w samochód do realizacji zadań operacyjnych. Zakup pojazdu typu Mikrobus umożliwi szybki i bezpieczny dojazd kilku osobom na miejsce prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.

Zakup przyczyni się do zwiększenia skuteczności i efektywności prowadzonych działań ratowniczych oraz do uzupełnienia potencjału technicznego. Nowy mikrobus będzie stanowić wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Całkowita wartość zakupionego pojazdu wynosi: 155.000,00 zł | Dofinansowanie Środkami Budżetu Państwa w kwocie: 155.000,00 zł

źródło: KP PSP Strzelce Kraj.

 

 
 

 

Podaj dalej w mediach społecznościowych!

Media społecznościowe

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) strona internetowa fsd24.pl informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych