Podpisano umowy na przebudowy dróg powiatowych.

 W poniedziałek w Zwierzynie odbyło się podpisanie umowy na przebudowę dróg powiatowych w miejscowości Sarbiewo i Gardzko.

Dnia 20 września b.r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Zwierzynie odbyło się spotkanie Wicemarszałka Stanisława Tomczyszyn ze Starostą Strzelecko - Drezdeneckim Bogusławem Kierusem, Wicestarostą Pawłem Antczakiem oraz Skarbnikiem Powiatu Jackiem Antropikiem. Podczas spotkania doszło do podpisania umowy na przebudowę dróg powiatowych w m. Sarbiewo i Gardzko. 
 
Dofinansowanie na ww. inwestycje pozyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kwotę 960 tys. zł.
 
 
Podaj dalej w mediach społecznościowych!

Media społecznościowe

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) strona internetowa fsd24.pl informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych