Powiat przebuduje odcinek drogi powiatowej w m. Sarbiewo.

autor: fsd.pl
Jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się przebudowa na drodze powiatowej nr 1366F w miejscowości Sarbiewo(gmina Zwierzyn). Koszt zadania wyniesie 847 364,50 zł .
 
We wrześniu 2021 roku rozpocznie się przebudowa na drodze powiatowej nr 1366F w miejscowości Sarbiewo(gmina Zwierzyn), która zostanie dofinansowana w ramach naboru poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Zakres prac obejmie:
- zmianę nawierzchni istniejącej jezdni,
- zmianę nawierzchni istniejących zjazdów do posesji,
- powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych w tereny zielone, poprzez wyprofilowanie terenu, oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń, obsianie terenów zielonych mieszanką traw.
 
Celem inwestycji jest rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich poprzez polepszenie warunków życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawę dojazdu do budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i miejsc pracy w środowiskach lokalnych.
 
Inwestycja ma być zrealizowana najpóźniej do końca października 2021 r.
 
Koszt realizacji zadania wynosi 847 364,50 zł z czego 408 882 zł zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego, ok. 65 000 zł na ten cel przeznaczy gmina Zwierzyn. Pozostałą część w kwocie ok. 375 000 zł pokryje Powiat Strzelecko-Drezdenecki z własnych środków.
 
źródło: fsd.pl
Podaj dalej w mediach społecznościowych!

Media społecznościowe

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) strona internetowa fsd24.pl informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych