News will be here

Trwa przepychanka z budową IV etapu obwodnicy Drezdenka. Zarząd Województwa przedstawia działania...

Zarząd Województwa Lubuskiego przedstawił działania jakie podjął w celu podpisania umowy na wykonanie IV etapu budowy obwodnicy Drezdenka. Na przełomie III i IV kwartału 2023 ma być możliwe podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych. 

Działania jakie od grudnia 2022 r. wykonał zarząd województwa. 

  • 19 grudnia 2022 r. - podjęcie Uchwały nr XLIX/102/22 Sejmiku Województwa Lubuskiego ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2023-2041, w której zabezpieczono wkład własny w wysokości 50 proc. na realizację zadania;
  • 3 stycznia 2023 r. - podjęcie Uchwały nr 310/4278/23 Zarządu Województwa Lubuskiego ws. udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubuskiego w zakresie zadania;
  • 3 stycznia 2023 r. - wydanie upoważnienia Skarbnika Województwa Lubuskiego dla Głównej Księgowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, do kontrasygnowania dokumentów niezbędnych do realizacji zadania;
  • 18 stycznia 2023 r. - przekazanie do Ministerstwa Infrastruktury dokumentów (finansowych, pełnomocnictw oraz upoważnień) w celu rozpoczęcia procedury podpisania umowy o dofinansowanie;
  • po akceptacji przesłanych dokumentów, 27 stycznia 2023 r., przesłane zostały w celu uzgodnienia załączniki niezbędne do podpisania umowy (Załącznik nr 1 Szczegółowy opis zadania oraz Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo-finansowy).
  • 10 lutego 2023 r. – Zarząd Dróg Województwa otrzymał uwagi oraz pytania do Załącznika nr 1 Szczegółowy opis zadania
  • 13 lutego 2023 r. - przesłanie zaktualizowanego Załącznika nr 1
  • 14 lutego 2023 r. - po rozmowie telefonicznej przesłany został zaktualizowany Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo-finansowy
  • 16 lutego 2023 r. - otrzymaliśmy telefonicznie akceptację wszystkich dokumentów oraz zgodę na przesłanie podpisanych dokumentów do Ministerstwa Infrastruktury;
  • 20 lutego 2023 r. - wysłane zostały Załączniki do Ministerstwa Infrastruktury w celu podpisania umowy o dofinansowanie.

Po podpisaniu umowy z Ministrem Infrastruktury kolejnym krokiem będzie wprowadzenie dotacji do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego. Obecnie przygotowywane są dokumenty niezbędne do ogłoszenia procedury przetargowej.

Planowany termin ogłoszenia przetargu to maj 2023 r., jednakże uzależnione to będzie od terminu podpisania umowy o dofinansowanie oraz możliwości wprowadzenia dotacji do WPF. Na przełomie III i IV kwartału 2023 r. możliwe będzie podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych dla inwestycji polegającej na budowie IV etapu obwodnicy Drezdenko.

Przedstawione działania są odpowiedzią na pojawiające się informacje, że Zarząd Województwa zwleka z inwestycją. 

źródło: lubuskie.pl, red.

 

ZOSTAW NAM LIKE!

 

Podaj dalej w mediach społecznościowych!

Media społecznościowe

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) strona internetowa fsd24.pl informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych