Uczniowie z powiatu strzelecko-drezdeneckiego odwiedzili Sejm RP.

28 września na zaproszenie Pani Poseł RP Elżbiety Płonki zorganizowana została wycieczka do Sejmu RP.

Młodzieżowa Rada Powiatu wraz z uczniami z Zespołu Szkół w Drezdenku (z klasą mundurową na czele), SOSW w Strzelcach Kraj., CKZiU w Strzelcach Kraj., Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie i ich opiekunami mieli okazję odwiedzić salę Posiedzeń Sejmowych, miejsca przeznaczone na konferencje prasowe, restaurację sejmową, oraz Hall Główny, na którym znajdują się tablice upamiętniające posłów II Rzeczypospolitej poległych w czasie II wojny światowej oraz tablica upamiętniająca ofiary Katastrofy Smoleńskiej. 

REKLAMA

Młodzież miała możliwość zapoznania się z zakresem obowiązków Posła, poznania procesu legislacyjnego aktów prawnych od początku powstania polskiego parlamentaryzmu oraz zapoznania się z historią, architekturą i zasadami funkcjonowania Sejmu RP.

Nad bezpieczeństwem i organizacja wycieczki czuwała dyrektor Zespołu Szkół w Drezdenku Beata Stoińska natomiast grupą Młodzieżowej Rady Powiatu opiekował się Wicestarosta Strzelecko-Drezdenecki Paweł Antczak.

REKLAMA

foto i źródło: Powiat Strzelecko-Drezdenecki, 

Podaj dalej w mediach społecznościowych!

Media społecznościowe

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) strona internetowa fsd24.pl informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych