News will be here

W Bronowicach (gm.Strzelce Kraj.) ma powstać duża hodowla bydła. Pomysł nie podoba się mieszkańcom...

W miniony poniedziałek sołtys Bronowic zorganizował spotkanie z mieszkańcami, które dotyczy planów otwarcia w miejscowości wielkiej hodowli byków. Mieszkańcom pomysł się nie podoba. 

Z informacji jakie do nas napłynęły, inwestor rozpoczął starania o uruchomienie w Bronowicach hodowli bydła mięsnego 4600szt. na terenie dawnej farmy norek.

Mieszkańcom pomysł się nie podoba. 

Nie chcemy aby to się wydarzyło to nie jest tylko jedynie nasz problem jako mieszkańców Bronowic lecz również okolicznych wiosek i Strzelec!!! Ponieważ będzie brakowało wody, będą częste bakterię,(w chwili gdy były norki były wieczne bakterię coli) oraz nie wyobrażalny smród który będzie odczuwalny w mieście oraz wioskach oraz plaga much !!! - taki wpis krąży po mediach społecznościowych .

Podpytaliśmy eksperta, jakie oddziaływanie na otoczenia może mieć hodowla bydła mięsnego.

  • Emisja gazów cieplarnianych - produkcja bydła wiąże się z emisją gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla i metan. Szacuje się, że produkcja mięsa wołowego jest jednym z największych źródeł emisji gazów cieplarnianych na świecie.
  • Zanieczyszczenie wody - hodowla bydła może prowadzić do zanieczyszczenia wody poprzez wypłukiwanie nawozów i pestycydów z pól uprawnych, w których rosną pasze dla bydła, oraz poprzez wycieki z magazynów gnojowicy i mocznika.
  • Zużycie wody - hodowla bydła wymaga dużej ilości wody do podlewania pól uprawnych oraz do picia przez zwierzęta.
  • Utrata bioróżnorodności - hodowla bydła może prowadzić do utraty bioróżnorodności poprzez niszczenie siedlisk naturalnych dla dzikich zwierząt i roślin.

To nie pierwsze miejsce w Polsce, gdzie mieszkańcy mają obawy co do budowy i funkcjonowania dużej fermy bydła w sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Pod koniec roku protestowali mieszkańcy Dąbrówki Grodnicy - tutaj pełen materiał

źródło: nadesłane, red.

 

ZOSTAW NAM LIKE!

 

Podaj dalej w mediach społecznościowych!

Media społecznościowe

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) strona internetowa fsd24.pl informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych