Oddział Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół w Drezdenku? Odbyło się spotkanie...

Kilka dni temu w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich odbyło się spotkanie z umundurowanymi przedstawicielami Wojskowym Centrum Rekrutacji w sprawie utworzenia Oddziału Przygotowania Wojskowego klasy wojskowej w Zespole Szkół w Drezdenku.

W spotkaniu uczestniczyli Starosta Bogusław Kierus, Wicestarosta Paweł Antczak, Dyrektor ZS w Drezdenku Beata Stoińska oraz nauczyciel i wychowawca klasy mundurowej Damian Libera-Matela.

Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW) to nowy rodzaj klas mundurowych, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. OPW realizuje kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową oraz program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego.

W przypadku utworzenia klasy wojskowej w Drezdenku - patronat obejmie Ministerstwo Obrony Narodowej.

Warto nadmienić, że od roku szkolnego 2022/2023 istnieje już liceum ogólnokształcące o profilu wojskowym.

źródło: fsd.pl, red.

 

ZOSTAW NAM LIKE!

 

Podaj dalej w mediach społecznościowych!

Media społecznościowe

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) strona internetowa fsd24.pl informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych